Formularz zgłoszeniowy

Zlot Maluchów 2023

50 lat Malucha

Zlot Fiatów 126p w Centrum Historii Zajezdnia 17.06.2023

 

Data: 17.06.2023

Start zlotu: 15:00

Biuro imprezy: czynne w dniu imprezy od godziny 10:00

Kontakt e-mail: [email protected]

 

1. ORGANIZATOR

Centrum Historii Zajezdnia / Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

2. MIEJSCE

Zlot odbywa się na placu przy Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 184

3. CEL IMPREZY

Na czerwiec przypada 50 rocznica uruchomienia produkcji Fiata 126p w Polsce. Z tej okazji postanowiliśmy przygotować zlot Maluchów, wystawę plenerową pt. „Maluchem przez Wrocław. Przejażdżka w czasie i przestrzeni” oraz spotkanie z autorem książki „Maluch – wielka podróż Małego Fiata – z ziemi włoskiej do polskiej”. Całość odbywa się w ramach programu obchodów Święta Wrocławia.

4. UCZESTNICTWO

Uczestnikami zlotu pojazdów są kierowcy i osoby towarzyszące w pojazdach Fiat 126p lub pochodnych, spełniające warunki określone w Prawie o Ruchu Drogowym.

Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji pojazdu zgłoszonego do zlotu.

5. PAKIETY

Organizator przewiduje pakiety okolicznościowe dla uczestników Zlotu.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ORGANIZATORA

Uczestnik kierowca musi mieć aktualne prawo jazdy.

Pojazd uczestniczący w rajdzie musi posiadać ważny przegląd techniczny, obowiązkowe ubezpieczenie OC i wyposażenie.

Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni i bezpośredni w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

7. INFORMACJA DODATKOWA

Zapisy trwają do 17 czerwca przez niniejszy formularz oraz na miejscu w biurze Imprezy. O zaakceptowaniu zgłoszenia poinformujemy drogą mailową.

W miarę możliwości prosimy o przygotowanie materiałów zabezpieczających podłoże przed ewentualnym wyciekiem płynów z pojazdu.

Prosimy o stosowanie się do komunikatów Organizatora przekazywanych w trakcie wydarzenia, w tym poruszanie się pojazdami po wyznaczonych do tego drogach i miejscach postojowych.


Wymagane zgody

Przetwarzanie danych osobowych - Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" *

Na podstawie art. 7 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" z siedzibą we Wrocławiu, podanych powyżej moich danych osobowych w związku z moim udziałem w Zlocie Maluchów w Centrum Historii Zajezdnia, w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji tego wydarzenia. Ośrodek Pamięć i Przyszłość zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą zabezpieczone zgodnie z przepisami prawa, a samo przetwarzanie odbywać się będzie z poszanowaniem godności, oraz innych dóbr osobistych.


Klauzula RODO - Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" *

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji Zlotu Maluchów w Centrum Historii Zajezdnia jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław.

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected].

Dane osobowe zgłoszone będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Zlotu Maluchów w Centrum Historii Zajezdnia we wskazanym zakresie, na podstawie wyrażonej zgody.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art 6 ust. 1 lit. a oraz c Rodo (czyli rozporządzenia PE oraz Rady UE nr 2016/679).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wydarzenia.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych zawartych w zgłoszeniu nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w Zlocie Maluchów w Centrum Historii Zajezdnia.


Zgoda na kontakt

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344.) na podany adres e-mail na temat Zlotu Maluchów w Centrum Historii Zajezdnia organizowanej przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana w drodze przesłania odpowiedniej informacji na adres: [email protected]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.